Klubbmästerskap

KM Östergötlands Fjordhästförening

 

Hittills har fjordhästföreningen anordnat klubbmästerskap under hösten där vi gör upp om våra vandringspriser i hoppning, dressyr och precisionskörning


Beslutat nytt från förra året är att KM kan ske när som under året


KM regler i dressyr & hoppning är uppdaterade from 2024


Mini KM finns i dressyr och hoppning och är öppet för de medlemmar som fyller 15 år det året de tävlar och som inte startat lokal tävling och rider på fjordhäst. Mini KM går i LD:3 i dressyr och 40 cm i hoppning. Resultat kollas mot TDB.
Mini KM finns även i bruksridning och där är det öppet för medlemmar som fyller 16 år det året de tävlar.

 

Bruks KM avgörs på en egen dag, i samband med DM.

Vandringspriserna delas sedan ut på vårt årsmöte i januari efterföljande år.

 

KM regler

På ÖFF ́s KM tävlingar gäller att ryttaren/kusken är medlem samt att man tävlar med en fjordhäst.

Alla uppklassningar för ekipaget gäller 24 månader tillbaka från datumet som KM’et äger rum. Resultat kollas mot TDB.

Om arrangemanget/tävlingen ej kan erbjuda den högsta klass du startat med godkänt resultat i så startar du den högsta klass arrangemanget/tävlingen erbjuder.


Dressyr:

KM går lägst i LC:1.

Du ska rida lägst den klass du uppnått 60 % i under de senaste 24 månaderna från det datum som KM äger rum, på lokal eller högre nivå av tävling. Har du ej tävlat så rider du lägst LC:1

Klubbmästare blir det ekipage med för dagen högst % oavsett vilket program som ridits.

Mini KM rids i LD:3.


Hoppning:

Lägsta (lättaste) höjd för KM är 70 cm men ekipage som startat lokal tävling med högre hinderhöjd och varit felfria i grundomgången måste starta sitt KM på den högre höjden. Ekipage som ej varit felfria på högre hinderhöjd på lokal tävling får då starta sitt KM på 70 cm höjd. Klubbmästare blir det ekipage med felfri ritt och snabbaste tid oavsett hinderhöjd från 70 cm och uppåt.

Mini KM hoppas på 40 cm.


Precisionskörning:

KM klassen går i LA +30 cm som lättaste nivå, men ekipage som tävlat lokal tävling MSV nivå (+25 cm)   felfritt i grundomgång måste göra sin KM start på motsvarande hinderbredd.

Om ekipaget ej varit felfri i grundomgång vid MSV start på lokal tävling får dom göra sin KM start i LA +30 cm. Klubbmästare blir det ekipage med felfri runda och snabbaste tid oavsett hinderbredd. Dock ej bredare än +30 cm.


Allround:

KM-titeln tas av den hästen som har gjort starter i alla tre grenar (dressyr, hoppning, precision) och som har det bästa totala resultatet efter poängberäkningen. Vid lika poäng avgör dressyrens resultat. Alltså kan olika kuskar /ryttare tävla dom olika grenarna.Tillägg till KM regler uppdaterat 28/3-2019

Om man vill delta med mer än en häst i en KM/DM klass eller i båda ska man vid anmälan ange vilken av hästarna som deltar i KM/DM. Den häst som deltar ska starta först. Om KM och DM är vid samma tillfälle är det DM starten som görs först. Om starter görs i båda klasser måste det göras på samma häst.

Aktuellt i ÖFF


Inga planerade aktiviteter


Gamla aktiviteter och resultat hittar du under Aktiviteter/ Resultat


Medlemsavgift 2023

Betalas in på

bankgrio nummer

5293-6804

Eller via swish

123 115 47 64

Huvudmedlem: 350 :-

Stödjande familjemedlem 100:-


Ange namn, adress,och telefonnummer när du betalar
MINNESFOND

Vår käre Göran Axelsson finns  inte längre bland oss.

Hedra gärna Görans minne med en gåva till

Östergötlands Fjordhästförening

Bg 5293-6804.

Skänkta pengar kommer att placeras i en minnesfond

som främjar brukskörning.

Fonden kommer alltid vara öppen för gåvor.

Copyright © Östergötlands Fjordhästförening  2019