Frivilligt Bruksprov

Frivilligt bruksprov

I samband med hubertusjakten varje år kan man få avlägga ett frivillgt bruksprov med sin häst och på så sätt få ett kvitto på att man håller på att utbilda den till det den är tänkt. Se nedan för regler till de olika ålderskategorierna

Regler för frivilliga bruksprovet


Bruksprov för 2 åriga hästar:

En medhjälpare tillåten

*Anspänning för valfritt fordon

*Körning i skritt i en åttvolt

*Frånspänning


Bruksprov för treåriga hästar:

*Anspänning för valfritt hjulfordon, dressyrkörning enligt nedanstående program. En medhjälpare tillåten.


Vid A Inkörning i skritt

Vid X Halt-hälsning

Vid G Åttvolt höger -vänster

Vid C Höger varv, frit skritt. Mellan F & A skritt på tömmen

Vid A Arbetstrav. K ( X ) M vänd snett i genom. Öka tempot.

Vid M Arbetstrav.

Vid A Vänd rätt upp, åttvolt höger-vänster.

Vid C Vänster varv. H (X) F vänd snett igenom, Öka tempot.

Vid F Arbetstrav.

Vid A Vänd rätt upp.

Vid G Halt-Hälsning -utkörning i trav.


Bruksprov för fyraåriga hästar:

En medhjälpare tillåten.

Draglagsprov. Lasset anpassas till terrängen. Ca 250 kg timmer på lunnkälke som utgångspunkt. Banans längd ca 500 m omfattande minst e uppförs och nedförsbacke. Två obligatoriska halter på slät mark med stillastående ½ minut vid varje.

Precisionskörning enligt modell från gängse körtävling. Lätt klass med 10-15 hinder se TR 6 & TR7

.

Bruksprov för femåriga och äldre hästar:

Terrängförflyttning under ryttare ca 10 km i delvis obanad terräng. Uppförs och nedförsklättring. Maxtid 60-80 min beroende på terrängens beskaffning.

Draglagsprov som för fyraåringar. En medhjälpare tillåten.

Dressyrkörning – svenskt lätt program enligt TR 7 En medhjölpare tillåten. Alternativt kan riden dressyr LC:1 enligt TR2 utföras.


Domare har rätt att när som helst avbryta pågående prov om ekipaget ej anses lämpligt att fullfölja.

För godkänt prov måste samtliga delmoment vara godkända. Som resultat på provet meddelas endast godkänd eller icke godkänd.

Det är endast tillåtet att starta en häst i den ålderklass den tillhör.

MINNESFOND

Vår käre Göran Axelsson finns  inte längre bland oss.

Hedra gärna Görans minne med en gåva till

Östergötlands Fjordhästförening

Bg 5293-6804.

Skänkta pengar kommer att placeras i en minnesfond

som främjar brukskörning.

Fonden kommer alltid vara öppen för gåvor.

Aktuellt i ÖFF


Inga planerade aktiviteter


Gamla aktiviteter och resultat hittar du under Aktiviteter/ Resultat


Medlemsavgift 2020

Betalas in på

bankgrio nummer

5293-6804

Eller via swish

123 115 47 64

Huvudmedlem: 350 :-

Stödjande familjemedlem 100:-


Ange namn, adress,och telefonnummer när du betalar
Copyright © Östergötlands Fjordhästförening  2019