Bli medlem

Bli medlem i Östergötlands Fjordhästförening


Medelmsavgift 2019

Huvudmedlem 350:-

Stödjande medlem 100:-


Medlemsavgift sätts in på BG 5293-6804.

Är du född 1999 eller senare får man 100:- rabatt för 2019, dvs 250 :-.

Ange födelseår!


Vad får jag i min medlemsavgift?

  • Som medlem i en lokalavdelning är du automatiskt medlem i Svenska Fjordhästföreningen.
  • Svenska Fjordhästföreningens medlemstidning Lill-Blakken kommer hem till dig ca 4 gånger per år.
  • Du får ÖFF-nytt hemskickat med information om vad som händer i föreningen.
  • Du får deltaga i alla våra aktiviteter, även tävlingarna, där det krävs medlemsskap.
  • Du stödjer även ett fortsatt starkt avelsarbete, marknadsföring och en fortsatt ljus framtid för fjordhästen !


Ange namn, adress,och telefon när du betalar. Är du född 1999 eller senare anger du även ditt födelseår. När du flyttar, glöm inte att meddela kassör Ulla Johansson din nya adress.


Ulla Johansson

Ståltorp

614 93 Söderköping

Tel: 0121 – 230 47

Mobil 0709 – 29 81 81

E-post: staltorp12@telia.comMINNESFOND

Vår käre Göran Axelsson finns  inte längre bland oss.

Hedra gärna Görans minne med en gåva till

Östergötlands Fjordhästförening

Bg 5293-6804.

Skänkta pengar kommer att placeras i en minnesfond

som främjar brukskörning.

Fonden kommer alltid vara öppen för gåvor.

Aktuellt i ÖFF


Inga planerade aktiviteter


Gamla aktiviteter och resultat hittar du under Aktiviteter/ Resultat


Medlemsavgift 2020

Betalas in på

bankgrio nummer

5293-6804

Eller via swish

123 115 47 64

Huvudmedlem: 350 :-

Stödjande familjemedlem 100:-


Ange namn, adress,och telefonnummer när du betalar
Copyright © Östergötlands Fjordhästförening  2019