Avelshingstar i länet

Aktuellt i ÖFFGamla aktiviteter och resultat hittar du under Aktiviteter/ Resultat


Medlemsavgift 2019

Betalas in på

bankgrio nummer

5293-6804

Eller via swish

123 115 47 64

Huvudmedlem: 350 :-

Stödjande familjemedlem 100:-

Är man född 1999 eller senare får man 100:- rabatt 2019, dvs 250 kr. Ange födelseår isåfall


Ange namn, adress,och telefonnummer när du betalar
MINNESFOND

Vår käre Göran Axelsson finns  inte längre bland oss.

Hedra gärna Görans minne med en gåva till

Östergötlands Fjordhästförening

Bg 5293-6804.

Skänkta pengar kommer att placeras i en minnesfond

som främjar brukskörning.

Fonden kommer alltid vara öppen för gåvor.

Uppgifterna hämtade från Svenska Fjordhästföreningens hemsida
 1. TORPS GUSTEN 197 A          licens 2019


Född 1994 hos Folke Karlsson, Kungsäter  Sverige


e.Gjöstein 171 u.Tulla 1989


Ägare Per – Inge Andersson Nykil


Stationerad hos ägaren


http://www.blabasen.se/sh/SokHast?a=visa_hast&id=49078 1. CIRKUS 251 B                      licens 2019


Född  2003 hos Anna Gehlin, Gransäter  Sverige


e.Julius 211 u.Cindy 3032


Ägare Linda Åhlen, Vikbolandet


Stationerad hos ägaren


http://www.blabasen.se/sh/SokHast?a=visa_hast&id=52370


 1. CURRY 263  AB                 licens 2019


Född  2006 hos Elin och Per Inge Andersson, Nykil  Sverige


Ägare som ovan


Stationerad hos ägaren


e.Disco Unik 217 u.Pepsi 2617


CURRY


http://www.blabasen.se/sh/SokHast?a=visa_hast&id=49331


Hemsida: http://www.pinge.eu/curry263.html


 1. FINSLANDS RINGO 281 AB            licens 2019


Född  2007 hos Odd Finsland, Finsland  Norge


e. Leirdals Odin 260 u.Finslands Norigo N-01-2708


Ägare Lars-Fredrik & Marie-Louise Cederblad, Kolmården


Startionerad hos ägarna


http://www.blabasen.se/sh/SokHast?a=visa_hast&id=363655  1. STOLPLYCKANS TOPAZ 318 T                      licens 2019


  Född  2015 hos Mia Ewerskog, Söderköping  Sverige


  e. Furubäcks Io 210 u. Eza Fölsbjerg 3547


  Ägare Josefin & Annelie Södervall


  Stationerad hos ägarna


  http://www.blabasen.se/sh/SokHast?a=visa_hast&id=411864

  Torps Gusten
  Curry
  Cirkus
  Finslands Ringo
  Stolplyckans Topaz

  Avelshingstarna i E-län 

  Copyright © Östergötlands Fjordhästförening  2019