Avelsmål

MINNESFOND

Vår käre Göran Axelsson finns  inte längre bland oss.

Hedra gärna Görans minne med en gåva till

Östergötlands Fjordhästförening

Bg 5293-6804.

Skänkta pengar kommer att placeras i en minnesfond

som främjar brukskörning.

Fonden kommer alltid vara öppen för gåvor.

Aktuellt i ÖFF


Inga planerade aktiviteter


Gamla aktiviteter och resultat hittar du under Aktiviteter/ Resultat


Medlemsavgift 2020

Betalas in på

bankgrio nummer

5293-6804

Eller via swish

123 115 47 64

Huvudmedlem: 350 :-

Stödjande familjemedlem 100:-


Ange namn, adress,och telefonnummer när du betalar
Stolplyckans Topaz och Under
Efin
Kanton Unik
Paloma

Avelsmålsättning


Fjordhästen är en av de äldsta hästraserna i Europa.

I många hundra år har man bedrivit ren avel med denna ras i de norska fjord -och fjällbygderna på Vestlandet.


De naturliga förhållandena har i stor utsträckning förhindrat inkorsning av andra raser i fjordhästen.


Från att tidigare ha varit en mycket efterfrågad småbrukarhäst i sitt hemland Norge, liksom många andra länder i Europa, har man i fjordhästen funnit en samarbetsvillig och allsidig familjehäst.


Målsättningen bör vara att fjordhästen både skall kunna användas inom sina traditionella områden i jord och skog och dessutom även kunna tillfredställa de växande kraven på en allsidig och användbar familjehäst.


Därför vill man att den dels skall vara en smidig körhäst, dels en häst för ridning i skog och mark, ( fjordhästen har av naturen ett utpräglat terrängsinne ), samt dessutom en tålig ungdomshäst lämpad för

lätta tävlingar i hoppning, dressyr och körning.


Vår avelsmålsättning är att med rasbeskrivningen som grund och i nära samarbete med riksföreningarna i Norge och i andra länder, ta vara på och förbättra fjordhästens många goda egenskaper.


Dessa är ett utpräglat gott lynne, energi, samarbetsvilja, härdighet, lättföddhet, god fruktsamhet, god hållbarhet och en sund konstitution.


Avelsurvalet bör därför inriktas på en rörlig häst med harmonisk byggnad där ett oeftergivligt krav är att bevara den gamla norska fjordhästtypen, på norska uttryckt "fjordhästpreg".


Källa: Stambok över hästar av fjordras Band XII

Copyright © Östergötlands Fjordhästförening  2019