Hem

Välkommen till Östergötlands Fjordhästförening


Inbjudan till årsmöte

hittar ni HÄRFöreningen har nu ett nytt bankgiro nummer:

5293-6804


Vi har även fått ett eget swish nummer som går bra att göra betalningar till:

123 115 47 64


OBS!

Uppdatering angående gällande regler och nya tävlingsdatum kommer ut på föreningens hemsida och fb sida


Statuter för Matilda 1418:s vandringspris

Matilda 1418 var ett mycket framstående avelssto i Östergötland. Vandringspriset till hennes minne syftar att ges till ston som går i hennes hovspår och har betydelse för aveln, för att uppmuntra kvalitetsavel med fjordhäst.


Priset delas ut som vandringspris i samband med årsmöte för Östergötlands fjordhästförening. Det tilldelas det sto som under närmast föregående år haft flest avkommepoäng enligt nedslående beräkningsmodell. För att komma ifråga för priset ska stoet:


- Vara riksstamboksfört fjordsto, som ägs av medlem i Östergötlands fjordhästförening vid ansökan om pris.

- Vara i livet när ansökan görs.


Ägare till sto som önskar konkurrera om priset ska själv ansöka om priset med beräkning av avkommepoäng. Tid för ansökan fastställs av styrelsen i Östergötlands fjordhästförening. På begäran ska uppgifterna kunna styrkas.


Vandringspriset är evigt vandrande.


Varje avkomma till ett sto kan få poäng för exteriöra meriter och prestationsmeriter. Den högsta öängen i varje klass läggs samman, och det innebär att varje avkomma kan få max 10 poäng. Endast renrasiga avkommor som är registrerade i grundstamboke 1 kan räknas. De avkommor som inte är meriterade för exteriör eller prestationspoäng tilldelas 1 poäng.


Exteriöra meriter:

2 poäng - avkomma som berömts med klass 1 vid läges 1 års ålder

3 poäng - avkomma som bedömts med minst 40 poäng vid lägts 3 års ålder

4 poäng - AB-premierat sto

5 poäng - godkänd avelshingst, eller avkomma som blivit BIR/BIS på officiell utställning


Prestationasmeriter:

2 poäng - avkomma som belönats med prestationsmedalj i brons

3 poäng - avkomma som belönats med prestationsmedalj i silver, eller      startat i SM-klass på fjord-SM

4 poäng - avkomma som belönats med prestationsmedalj i guld

5 poäng - avkomma som varit placerad i SM-klass på fjord-SM eller annat SM


Vid lika poäng avgörs segraren genom att

1. Endast poäng uppnåtts under det aktuella året, enligt ovan, räknas samman, och det sto som då uppnår högst poäng segrar.

2. Om detta är lika så går det yngsta stoet före.

3. Om även det är lika går det sto före som har lägst genomsnittsålder på avkommorna.


Vid ansökans sökande ange stoets namn och stamboksnummer samt en avkommeförteckning med namn, registreringsnummer, födelseår och avkommornas meriter med sammanräkning av poäng.


____________________________________________________________Östergötlands Fjordhästförening är en av 19 lokalföreningar i Svenska Fjordhästföreningen som i sin tur är en avelsförening bland andra i Svenska Hästavelsförbundet.


Fjordhästen är därmed vårt gemensamma intresse. Det innebär alltifrån hingsthållning, uppfödning i liten eller stor skala, premieringar och utställningar, unghästutbildning, att köpa och sälja hästar, tävla med sina eller andras hästar till familjehästen som promenadrids. Hingstar, ston valacker eller små fölungar, alla är de lika viktiga som representanter för rasen. Så se till att din häst har alla sina papper i ordning och delta gärna i våra gemensamma aktiviteter.


Vårt gemensamma avelsintresse i kombination med att vi om och om igen visar att hästarna också är fantastiska att använda till vardags, till fest och på tävlingar är det som är Östergötlands Fjordhästförening.

Aktuellt i ÖFF:


12/5 Bruksdag Brunnstorp, mer info HÄR

Startlista HÄR


1/6 Pay and jump Vrångsjö, mer info HÄR

6/6 Pay and Jump Nykil, mer info HÄR

30/6 Pay and drive, Vrångsjö, mer info HÄR   


Gamla aktiviteter och resultat hittar du under Verksamhet/ Resultat


Medlemsavgift för 2019

Betalas in på

bankgrio nummer

5293-6804

Eller via swish

123 115 47 64

Huvudmedlem: 350 :-

Stödjande familjemedlem 100:-

Är man född 1999 eller senare får man 100:- rabatt 2019, dvs 250 kr. Ange födelseår isåfall


Ange namn, adress,och telefon när du betalar


Föreningens swish går även bra att göra betalningar till, nummer

123 115 47 64


MINNESFOND

Vår käre Göran Axelsson finns  inte längre bland oss.

Hedra gärna Görans minne med en gåva till

Östergötlands Fjordhästförening

Pg 683744-7.

Skänkta pengar kommer att placeras i en minnesfond

som främjar brukskörning.

Fonden kommer alltid vara öppen för gåvor.

Copyright © Östergötlands Fjordhästförening  2015