Hästpass

Utfärdande av hästpass

för Fjordhästar

 

Sker genom Svenska Fjordhästföreningens registrator. För utförlig information, gå in på SFF's Hemsida

 

I stora drag går det till så att när föl har fötts och all inrapportering har skett så tar fölägaren ut en chipmärkare och likaledes ID-kontrollant som fyller i konturdiagram och chipmärker fölet. Efter inrapportering av passunderlaget kan man så småningom lösa ut fölungens pass på posten. Detta måste ske i god tid innan årsskiftet det år fölet har fötts

 

Förslag på ID-kontrollanter inom ÖFF

Helena Kättström

Taleryd mellangården

573 97 Tranås

0140-60070

Mia Ewerskog

Skåra Stolplyckan

614 93 Söderköping

0121-22173

070-5760235

Per Axelsson

Herrestad, Brunnstorp

590 47 Vikingstad

013-83301

Per-Inge Andersson

Visäter Kvarngården

590 52 Nykil

070-6490173

Aktuellt i ÖFF:

 

 

Gamla aktiviteter och resultat hittar du under Verksamhet/ Resultat

 

Medlemsavgift för 2019

Betalas in på

bankgrio nummer

5293-6804

Huvudmedlem: 350 :-

Stödjande familjemedlem 100:-

Är man född 1999 eller senare får man 100:- rabatt 2019, dvs 250 kr. Ange födelseår isåfall

 

Ange namn, adress,och telefon när du betalar

 

Föreningens swish går även bra att göra betalningar till, nummer

123 115 47 64

 

MINNESFOND

Vår käre Göran Axelsson finns inte längre bland oss.

Hedra gärna Görans minne med en gåva till

Östergötlands Fjordhästförening

Pg 683744-7.

Skänkta pengar kommer att placeras i en minnesfond

som främjar brukskörning.

Fonden kommer alltid vara öppen för gåvor.

Copyright © Östergötlands Fjordhästförening 2015