Hästpass

Utfärdande av hästpass

för Fjordhästar

 

Sker genom Svenska Fjordhästföreningens registrator. För utförlig information, gå in på SFF's Hemsida

 

I stora drag går det till så att när föl har fötts och all inrapportering har skett så tar fölägaren ut en chipmärkare och likaledes ID-kontrollant som fyller i konturdiagram och chipmärker fölet. Efter inrapportering av passunderlaget kan man så småningom lösa ut fölungens pass på posten. Detta måste ske i god tid innan årsskiftet det år fölet har fötts

 

Förslag på ID-kontrollanter inom ÖFF

Helena Kättström

Taleryd mellangården

573 97 Tranås

0140-60070

Mia Ewerskog

Skåra Stolplyckan

614 93 Söderköping

0121-22173

070-5760235

Per Axelsson

Herrestad, Brunnstorp

590 47 Vikingstad

013-83301

Per-Inge Andersson

Visäter Kvarngården

590 52 Nykil

070-6490173

MINNESFOND

Vår käre Göran Axelsson finns inte längre bland oss.

Hedra gärna Görans minne med en gåva till

Östergötlands Fjordhästförening

Pg 683744-7.

Skänkta pengar kommer att placeras i en minnesfond

som främjar brukskörning.

Fonden kommer alltid vara öppen för gåvor.

Medlemsavgift för 2018

Betalas in på

postgironummer

68 37 44 - 7

Huvudmedlem: 300 :-

Stödjande familjemedlem 75:-

 

Ange namn, adress,och telefon när du betalar

 

Aktuellt i ÖFF:

 

26 augusti KM dag HÄR

16 september Bruksdag HÄR

23 september pay and jump HÄR

7 Oktober pay and drive HÄR

14 oktober pay and ride HÄR

 

Gamla aktiviteter och resultat hittar du under Verksamhet/ Resultat

 

Copyright © Östergötlands Fjordhästförening 2015