Bli medlem

Bli medlem i Östergötlands FF.


Medelmsavgift 2019

Huvudmedlem 350:-

Stödjande medlem 100:-

sätts in på BG 5293-6804.

Är man född 1999 eller senare får man 100:- rabatt för 2019, dvs 250 :-. Ange födelseår isåfall.


  • Du får ÖFF-nytt hemskickat med information om vad som händer i föreningen.
  • Du får deltaga i alla våra aktiviteter, även tävlingarna, där det krävs medlemsskap.
  • Du stödjer även ett fortsatt starkt avelsarbete, marknadsföring och en fortsatt ljus framtid för fjordhästen !


Ange namn, adress,och telefon när du betalar.

Om du flyttar, glöm inte att meddela kassör Ulla Johansson din nya adress.


Ulla Johansson

Ståltorp

614 93 Söderköping

Tel: 0121 – 230 47

Mobil 0709 – 29 81 81 E-post: staltorp12@telia.comAktuellt i ÖFF:


30/6 Pay and drive, Vrångsjö, mer info HÄR   


Gamla aktiviteter och resultat hittar du under Verksamhet/ Resultat


Medlemsavgift för 2019

Betalas in på

bankgrio nummer

5293-6804

Eller via swish

123 115 47 64

Huvudmedlem: 350 :-

Stödjande familjemedlem 100:-

Är man född 1999 eller senare får man 100:- rabatt 2019, dvs 250 kr. Ange födelseår isåfall


Ange namn, adress,och telefon när du betalar


Föreningens swish går även bra att göra betalningar till, nummer

123 115 47 64


MINNESFOND

Vår käre Göran Axelsson finns  inte längre bland oss.

Hedra gärna Görans minne med en gåva till

Östergötlands Fjordhästförening

Pg 683744-7.

Skänkta pengar kommer att placeras i en minnesfond

som främjar brukskörning.

Fonden kommer alltid vara öppen för gåvor.

Copyright © Östergötlands Fjordhästförening  2015