Bli medlem

Bli medlem i Östergötlands FF.

 

Medelmsavgift 2015

Huvudmedlem 300:-

Stödjande medlem 75:-

sätts in på PG 683744-7.

 

  • Du får ÖFF-nytt hemskickat med information om vad som händer i föreningen.
  • Du får deltaga i alla våra aktiviteter, även tävlingarna, där det krävs medlemsskap.
  • Du stödjer även ett fortsatt starkt avelsarbete, marknadsföring och en fortsatt ljus framtid för fjordhästen !

 

Ange namn, adress,och telefon när du betalar.

Om du flyttar, glöm inte att meddela kassör Ulla Johansson din nya adress.

 

Ulla Johansson

Ståltorp

614 93 Söderköping

Tel: 0121 – 230 47

Mobil 0709 – 29 81 81 E-post: staltorp12@telia.com

 

 

MINNESFOND

Vår käre Göran Axelsson finns inte längre bland oss.

Hedra gärna Görans minne med en gåva till

Östergötlands Fjordhästförening

Pg 683744-7.

Skänkta pengar kommer att placeras i en minnesfond

som främjar brukskörning.

Fonden kommer alltid vara öppen för gåvor.

Medlemsavgift för 2018

Betalas in på

postgironummer

68 37 44 - 7

Huvudmedlem: 300 :-

Stödjande familjemedlem 75:-

 

Ange namn, adress,och telefon när du betalar

 

Aktuellt i ÖFF:

 

26 augusti KM dag HÄR

16 september Bruksdag HÄR

23 september pay and jump HÄR

7 Oktober pay and drive HÄR

14 oktober pay and ride HÄR

 

Gamla aktiviteter och resultat hittar du under Verksamhet/ Resultat

 

Copyright © Östergötlands Fjordhästförening 2015