Avelshingstar i länet

Avelshingstarna i E-län 2017

Uppgifterna hämtade från Svenska Fjordhästföreningens hemsida

 

 

 

  1. TORPS GUSTEN 197 A lic 2017

 

Född 1994 hos Folke Karlsson, Kungsäter Sverige

 

e.Gjöstein 171 u.Tulla 1989

 

Ägare Per – Inge Andersson Nykil

 

Stationerad hos ägaren

 

http://www.blabasen.se/sh/SokHast?a=visa_hast&id=49078

 

 

  1. CIRKUS 251 B licens 2017

 

Född 2003 hos Anna Gehlin, Gransäter Sverige

 

e.Julius 211 u.Cindy 3032

 

Ägare Linda Åhlen, Vikbolandet

 

Stationerad hos ägaren

 

http://www.blabasen.se/sh/SokHast?a=visa_hast&id=52370

 

  1. CURRY 263 AB lic 2017

 

Född 2006 hos Elin och Per Inge Andersson, Nykil Sverige

 

Ägare som ovan

 

Stationerad hos ägaren

 

e.Disco Unik 217 u.Pepsi 2617

 

CURRY

 

http://www.blabasen.se/sh/SokHast?a=visa_hast&id=49331

 

Hemsida: http://www.pinge.eu/curry263.html

 

  1. FINSLANDS RINGO 281 AB lic 2017

 

Född 2007 hos Odd Finsland, Finsland Norge

 

e. Leirdals Odin 260 u.Finslands Norigo N-01-2708

 

Ägare Lars-Fredrik & Marie-Louise Cederblad, Kolmården

 

Startionerad hos ägarna

 

http://www.blabasen.se/sh/SokHast?a=visa_hast&id=363655

 

  1. HERTIG HECTOR 305 B licens 2017

 

Född 2013 hos Per Axelsson & Anneli Langevik, Vikingstad Sverige

 

e.Hirtheguten 273 u.Cheeba 3299

 

Ägare Per Axelsson & Anneli Langevik

 

Stationerad hos ägarna

 

http://www.blabasen.se/sh/SokHast?a=visa_hast&id=404604

 

 

 

 

 

MINNESFOND

Vår käre Göran Axelsson finns inte längre bland oss.

Hedra gärna Görans minne med en gåva till

Östergötlands Fjordhästförening

Pg 683744-7.

Skänkta pengar kommer att placeras i en minnesfond

som främjar brukskörning.

Fonden kommer alltid vara öppen för gåvor.

Medlemsavgift för 2018

Betalas in på

postgironummer

68 37 44 - 7

Huvudmedlem: 300 :-

Stödjande familjemedlem 75:-

 

Ange namn, adress,och telefon när du betalar

 

Aktuellt i ÖFF:

 

26 augusti KM dag HÄR

16 september Bruksdag HÄR

23 september pay and jump HÄR

7 Oktober pay and drive HÄR

14 oktober pay and ride HÄR

 

Gamla aktiviteter och resultat hittar du under Verksamhet/ Resultat

 

Copyright © Östergötlands Fjordhästförening 2015