Vandringspriser

ÖFFs Vandringspriser

ÖFF har sammanlagt 12 vandringspriser, som delas ut till respektive förärvare på föreningens årsmöte efterkommande år.

 

För alla vandringspriser gäller att man får behålla det för alltid vid tre inteckningarav ett och samma ekipage.

 

Undantaget är allround, där det är hästen som tävlar, samt för Waste och Matildapriset som är evigt vandrande.

 

Innehavaren av ett ännu ej intecknat vandringspris är skyldig att ersätta skadat eller förlorat vandringspris samt att se till att vandringspriset kommer med till årsmötet för ny utdelning.

MINNESFOND

Vår käre Göran Axelsson finns inte längre bland oss.

Hedra gärna Görans minne med en gåva till

Östergötlands Fjordhästförening

Pg 683744-7.

Skänkta pengar kommer att placeras i en minnesfond

som främjar brukskörning.

Fonden kommer alltid vara öppen för gåvor.

Medlemsavgift för 2018

Betalas in på

postgironummer

68 37 44 - 7

Huvudmedlem: 300 :-

Stödjande familjemedlem 75:-

 

Ange namn, adress,och telefon när du betalar

 

Aktuellt i ÖFF:

 

26 augusti KM dag HÄR

16 september Bruksdag HÄR

23 september pay and jump HÄR

7 Oktober pay and drive HÄR

14 oktober pay and ride HÄR

 

Gamla aktiviteter och resultat hittar du under Verksamhet/ Resultat

 

Copyright © Östergötlands Fjordhästförening 2015