Vandringspriser

ÖFFs Vandringspriser

ÖFF har sammanlagt 12 vandringspriser, som delas ut till respektive förärvare på föreningens årsmöte efterkommande år.

 

För alla vandringspriser gäller att man får behålla det för alltid vid tre inteckningarav ett och samma ekipage.

 

Undantaget är allround, där det är hästen som tävlar, samt för Waste och Matildapriset som är evigt vandrande.

 

Innehavaren av ett ännu ej intecknat vandringspris är skyldig att ersätta skadat eller förlorat vandringspris samt att se till att vandringspriset kommer med till årsmötet för ny utdelning.

Aktuellt i ÖFF:

 

5/5 Pay and ride Söderköping, mer info HÄR

12/5 Bruksdag Brunnstorp, mer info HÄR

1/6 Pay and jump Vrångsjö, mer info HÄR

6/6 Pay and Jump Nykil, mer info HÄR

30/6 Pay and drive, Vrångsjö, mer info HÄR

 

Gamla aktiviteter och resultat hittar du under Verksamhet/ Resultat

 

Medlemsavgift för 2019

Betalas in på

bankgrio nummer

5293-6804

Eller via swish

123 115 47 64

Huvudmedlem: 350 :-

Stödjande familjemedlem 100:-

Är man född 1999 eller senare får man 100:- rabatt 2019, dvs 250 kr. Ange födelseår isåfall

 

Ange namn, adress,och telefon när du betalar

 

Föreningens swish går även bra att göra betalningar till, nummer

123 115 47 64

 

MINNESFOND

Vår käre Göran Axelsson finns inte längre bland oss.

Hedra gärna Görans minne med en gåva till

Östergötlands Fjordhästförening

Pg 683744-7.

Skänkta pengar kommer att placeras i en minnesfond

som främjar brukskörning.

Fonden kommer alltid vara öppen för gåvor.

Copyright © Östergötlands Fjordhästförening 2015