Klubbmästerskap

KM Östergötlands Fjordhästförening

Hittills har fjordhästföreningen anordnat klubbmästerskap under hösten där vi gör upp om våra vandringspriser i hoppning, dressyr och precisionskörning

 

Mini KM finns i dressyr och hoppning och är öppet för de medlemmar som fyller 15 år det året de tävlar och som inte startat lokal tävling och rider på fjordhäst. Mini KM går i LC:1 i dressyr och 50 cm i hoppning. Resultat kollas mot TDB.

Bruks KM avgörs på en egen dag, i samband med DM.

Vandringspriserna delas sedan ut på vårt årsmöte i januari efterföljande år.

KM regler

På ÖFF ́s KM tävlingar gäller att ryttaren/kusken är medlem samt att man tävlar med en fjordhäst.

Alla uppklassningar för ekipaget gäller 24 månader tillbaka från datumet som KM’et äger rum. Resultat kollas mot TDB.

Om arrangemanget/tävlingen ej kan erbjuda den högsta klass du startat med godkänt resultat i så startar du den högsta klass arrangemanget/tävlingen erbjuder.

 

Dressyr:

KM går lägst i LB:1.

Du ska rida lägst den klass du uppnått 60 % i under de senaste 24 månaderna från det datum som KM äger rum, på lokal eller högre nivå av tävling. Har du ej tävlat så rider du lägst LB:1

Klubbmästare blir det ekipage med för dagen högst % oavsett vilket program som ridits.

Mini KM rids i LC:1.

 

Hoppning:

Lägsta (lättaste) höjd för KM är 80 cm men ekipage som startat lokal tävling med högre hinderhöjd och varit felfria i grundomgången måste starta sitt KM på den högre höjden. Ekipage som ej varit felfria på högre hinderhöjd på lokal tävling får då starta sitt KM på 80 cm höjd. Klubbmästare blir det ekipage med felfri ritt och snabbaste tid oavsett hinderhöjd från 80 cm och uppåt.

Mini KM hoppas på 50 cm.

 

Precisionskörning:

KM klassen går i LA +30 cm som lättaste nivå, men ekipage som tävlat lokal tävling MSV nivå (+25 cm) felfritt i grundomgång måste göra sin KM start på motsvarande hinderbredd.

Om ekipaget ej varit felfri i grundomgång vid MSV start på lokal tävling får dom göra sin KM start i LA +30 cm. Klubbmästare blir det ekipage med felfri runda och snabbaste tid oavsett hinderbredd. Dock ej bredare än +30 cm.

 

Allround:

KM-titeln tas av den hästen som har gjort starter i alla tre grenar (dressyr, hoppning, precision) och som har det bästa totala resultatet efter poängberäkningen. Vid lika poäng avgör dressyrens resultat. Alltså kan olika kuskar /ryttare tävla dom olika grenarna.

Observera att reglerna för KM i brukskörning och bruksridning samt reglerna för mini-KM INTE är uppe för ändring.

 

Aktuellt i ÖFF:

 

 

Gamla aktiviteter och resultat hittar du under Verksamhet/ Resultat

 

Medlemsavgift för 2019

Betalas in på

bankgrio nummer

5293-6804

Huvudmedlem: 350 :-

Stödjande familjemedlem 100:-

Är man född 1999 eller senare får man 100:- rabatt 2019, dvs 250 kr. Ange födelseår isåfall

 

Ange namn, adress,och telefon när du betalar

 

Föreningens swish går även bra att göra betalningar till, nummer

123 115 47 64

 

MINNESFOND

Vår käre Göran Axelsson finns inte längre bland oss.

Hedra gärna Görans minne med en gåva till

Östergötlands Fjordhästförening

Pg 683744-7.

Skänkta pengar kommer att placeras i en minnesfond

som främjar brukskörning.

Fonden kommer alltid vara öppen för gåvor.

Copyright © Östergötlands Fjordhästförening 2015