Klubbmästerskap

KM Östergötlands Fjordhästförening

 

Hittills har fjordhästföreningen anordnat klubbmästerskap under hösten där vi gör upp om våra vandringspriser i hoppning, dressyr och precisionskörning

.

Mini KM finns i dressyr och hoppning och är öppet för de ungdomar som är under 15 år och inte startat lokal tävling

 

Bruks KM avgörs på en egen dag, i samband med DM.

Vandringspriserna delas sedan ut på vårt årsmöte i januari efterföljande år.

 

KM regler

På ÖFF ́s KM tävlingar gäller att ryttaren/kusken är

medlem samt att man tävlar med en fjordhäst. Alla uppklassningar för ekipaget gäller på livstid.

Dressyr:

Lägsta (lättaste) program man kan tävla KM i är LB:1, men om ekipaget har startat La med ett resultat på 60% eller mer på lokal tävling,måste dom tävla sitt KM i LA.

Ekipage som ej uppnått 60% vid start i LA på lokal tävling startar sitt KM i LB:1.

Klubbmästare blir det ekipage med för dagen högst % oavsett vilket program som ridits.

Hoppning:

Lägsta (lättaste) höjd för KM är 80 cm men ekipage som startat lokal tävling med högre hinderhöjd och varit felfria måste starta sitt KM på den högre höjden. Ekipage som ej varit felfria på högre hinderhöjd på lokal tävling får då starta sitt KM på 80 cm höjd. Klubbmästare blir det ekipage med felfri ritt och snabbaste tid oavsett hinderhöjd från 80 cm och uppåt.

Precisionskörning:

KM klassen går i LA +30 cm som lättaste nivå ,men ekipage som tävlat lokal tävling MSV nivå (+25 cm)

felfritt måste göra sin KM start på motsvarande hinderbredd.

Om ekipaget ej varit felfri vid MSV start på lokal tävling får dom göra sin KM start i LA +30 cm. Klubbmästare blir det ekipage med felfri runda och snabbaste tid oavsett hinderbredd.Dock ej bredare än +30 cm.

Allround:

KM-titeln tas av den hästen som har gjort starter i alla tre grenar (dressyr, hoppning, precision)och som har det bästa totala resultatet efter poängberäkningen. Vid lika poäng avgör dressyrens resultat. Alltså kan olika kuskar /ryttare tävla dom olika grenarna.

Observera att reglerna för KM i brukskörning och bruksridning samt reglerna för mini-KM INTE är uppe för ändring.

MINNESFOND

Vår käre Göran Axelsson finns inte längre bland oss.

Hedra gärna Görans minne med en gåva till

Östergötlands Fjordhästförening

Pg 683744-7.

Skänkta pengar kommer att placeras i en minnesfond

som främjar brukskörning.

Fonden kommer alltid vara öppen för gåvor.

Medlemsavgift för 2018

Betalas in på

postgironummer

68 37 44 - 7

Huvudmedlem: 300 :-

Stödjande familjemedlem 75:-

 

Ange namn, adress,och telefon när du betalar

 

Aktuellt i ÖFF:

 

26 augusti KM dag HÄR

16 september Bruksdag HÄR

23 september pay and jump HÄR

7 Oktober pay and drive HÄR

14 oktober pay and ride HÄR

 

Gamla aktiviteter och resultat hittar du under Verksamhet/ Resultat

 

Copyright © Östergötlands Fjordhästförening 2015