Klubbmästerskap

KM Östergötlands Fjordhästförening

 

Hittills har fjordhästföreningen anordnat klubbmästerskap under hösten där vi gör upp om våra vandringspriser i hoppning, dressyr och precisionskörning

.

Mini KM finns i dressyr och hoppning och är öppet för de ungdomar som är under 15 år och inte startat lokal tävling

 

Bruks KM avgörs på en egen dag, i samband med DM.

Vandringspriserna delas sedan ut på vårt årsmöte i januari efterföljande år.

Aktuellt i ÖFF:

 

Information om vårens aktiviteter kommer inom kort

 

Gamla aktiviteter och resultat hittar du under Verksamhet/ Resultat

 

MINNESFOND

Vår käre Göran Axelsson finns inte längre bland oss.

Hedra gärna Görans minne med en gåva till

Östergötlands Fjordhästförening

Pg 683744-7.

Skänkta pengar kommer att placeras i en minnesfond

som främjar brukskörning.

Fonden kommer alltid vara öppen för gåvor.

Medlemsavgift för 2018

Betalas in på

postgironummer

68 37 44 - 7

Huvudmedlem: 300 :-

Stödjande familjemedlem 75:-

 

Ange namn, adress,och telefon när du betalar

 

Copyright © Östergötlands Fjordhästförening 2015