Hubertusjakt

Hubertusjakt

Runt 1/11 varje år håller ÖFF i en hubertusjakt någonstans i länet.

Man rider i samlad trupp i ca en mil i varierad terräng och samlas sedan antingen för ett upplopp eller för att gemensamt leta efter "räven".

Beroende på deltagarnas vana så kan jakten delas upp i två grupper där det ena gänget rider i ett lite långsammare tempo.

 

I samband med hubertusjakten kan man även få avlägga ett frivilligt bruksprov med sin häst.

Läs mera om det på länken Frivilligt bruksprov

MINNESFOND

Vår käre Göran Axelsson finns inte längre bland oss.

Hedra gärna Görans minne med en gåva till

Östergötlands Fjordhästförening

Pg 683744-7.

Skänkta pengar kommer att placeras i en minnesfond

som främjar brukskörning.

Fonden kommer alltid vara öppen för gåvor.

Medlemsavgift för 2018

Betalas in på

postgironummer

68 37 44 - 7

Huvudmedlem: 300 :-

Stödjande familjemedlem 75:-

 

Ange namn, adress,och telefon när du betalar

 

Aktuellt i ÖFF:

 

26 augusti KM dag HÄR

16 september Bruksdag HÄR

23 september pay and jump HÄR

7 Oktober pay and drive HÄR

14 oktober pay and ride HÄR

 

Gamla aktiviteter och resultat hittar du under Verksamhet/ Resultat

 

Copyright © Östergötlands Fjordhästförening 2015