Att kvala på föreningskvot till SM

Att kvala på föreningskvot

 

För att kavala på föreningskvot gäller Svenska fjorhästföreningens regler för att kvala på föraningskvot - reglerna hittar ni HÄR

 

Med din ansökan bifogar du länk till TDB, eller bifogar protokoll för att styrka dina kvalalade resultat senast den 26 juni till info@stuteriunik.se

 

Skulle du efter detta datum lyckas få ett godkänt kval, maila för att se om vi har platser kvar.

Aktuellt i ÖFF:

 

Information om vårens aktiviteter kommer inom kort

 

Gamla aktiviteter och resultat hittar du under Verksamhet/ Resultat

 

MINNESFOND

Vår käre Göran Axelsson finns inte längre bland oss.

Hedra gärna Görans minne med en gåva till

Östergötlands Fjordhästförening

Pg 683744-7.

Skänkta pengar kommer att placeras i en minnesfond

som främjar brukskörning.

Fonden kommer alltid vara öppen för gåvor.

Medlemsavgift för 2018

Betalas in på

postgironummer

68 37 44 - 7

Huvudmedlem: 300 :-

Stödjande familjemedlem 75:-

 

Ange namn, adress,och telefon när du betalar

 

Copyright © Östergötlands Fjordhästförening 2015