Funktionärer

Vill du hjälpa till på SM?

Det behövs funktionärer

 

Grenledare - Kontakta gärna om du vill hjälpa till:

 

Dressyr - Susanne Grönqvist, susannegronqvist@tele2.se

Hoppning - Josefin Södervall/Ulla Johansson, jsoderwall@hotmail.com

Precision - Sara Andersson, sara.burudandersson@gmail.com

Bruksgrenarna - Linda Åhlen, linda-hc@hotmail.com

MINNESFOND

Vår käre Göran Axelsson finns inte längre bland oss.

Hedra gärna Görans minne med en gåva till

Östergötlands Fjordhästförening

Pg 683744-7.

Skänkta pengar kommer att placeras i en minnesfond

som främjar brukskörning.

Fonden kommer alltid vara öppen för gåvor.

Medlemsavgift för 2018

Betalas in på

postgironummer

68 37 44 - 7

Huvudmedlem: 300 :-

Stödjande familjemedlem 75:-

 

Ange namn, adress,och telefon när du betalar

 

Aktuellt i ÖFF:

 

26 augusti KM dag HÄR

16 september Bruksdag HÄR

23 september pay and jump HÄR

7 Oktober pay and drive HÄR

14 oktober pay and ride HÄR

 

Gamla aktiviteter och resultat hittar du under Verksamhet/ Resultat

 

Copyright © Östergötlands Fjordhästförening 2015